Đang phát : Tiếp phát VOV2

Giờ phát : 0h45 - 04h50

Chương trình tiếp theo : Nhạc hiệu- Quốc thiều-Logo Ban Âm nhạc VOV3 - Nhạc tập thể dục

Giờ phát : 04h50-5h05