Cập nhật : 0:0 14/8/2021
Nhớ Sa Pa

VOV3 - Tác phẩm "Nhớ Sa Pa", nhạc Ngàn Thương, lời thơ Văn Đình Ưng