Cập nhật : 17:31 25/5/2021
Giai dieu ban be so 2- Hat len VIet  Nam

VOV3 - Giới thiệu 1 số tác phẩm tham dự cuộc vận động "Hát lên Việt Nam" của các nhạc sĩ như: nhạc sĩ Nguyễn Văn Mỹ đến từ Lâm Đồng, nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường- Hà Nội, nhạc sĩ Hằng Nga – Khánh Hòa và nhạc sĩ trẻ Nguyễn Thành Long đến từ TP.HCM…