Cập nhật : 17:34 8/6/2021
Hát lên Việt Nam - Let's sing Viet Nam: 07/06/2021

VOV3 - Giới thiệu một số bài hát của các tác giả trong cuộc vận động sáng tác ca khúc: Hát lên Việt Nam - Let's sing Viet Nam