Cập nhật : 15:2 12/8/2021
Hát lên Việt Nam - Let's sing Viet Nam: 19/07/2021

VOV3 - Giới thiệu một số bài hát của các tác giả trong cuộc vận động sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam - Let's sing Viet Nam: 19/07/2021

1/ Linh thiêng đá chông

Sáng tác: Đoàn Văn Hiếu 

2/ Người là Hồ Chí Minh

Sáng tác: Đinh Xuân

3/ Hồ Chí Minh ánh sáng niềm tin

Sáng tác: Trần Viết Bính 

4/ Tự hào thời đại HCM

Sáng tác: Nguyễn Vĩnh Phúc 

5/ Người cho con ánh sáng niềm tin 

Sáng tác: Quách Lý 

6/ Thanh niên nhớ lời bác dạy

Sáng tác: Nguyễn Sỹ Nhâm