Cập nhật : 2:37 27/8/2021
Hát lên Việt Nam - Let's sing Viet Nam: 23/08/2021

VOV3 - Giới thiệu một số bài hát của các tác giả trong cuộc vận động sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam - Let's sing Viet Nam: 23/08/2021

1/ Việt nam ơi mến yêu vô cùng

ST: Nguyễn Văn Cường 

2/ Tôi yêu Tổ quốc tôi

ST: Hoàng Hưng 

3/ Việt Nam ngày nắng mới

ST: Tạ Duy Tuấn 

4/ Tiếng gọi Việt Nam

ST: Nguyễn Xuân Hùng

5/ Việt Nam – Việt Nam

ST: Nguyễn Phương 

6/ Hát lên Việt Nam

ST: Vĩnh Trí