Cập nhật : 17:35 10/7/2021
Hát lên Việt Nam - Let's sing Viet Nam

VOV3 - Giới thiệu một số bài hát của các tác giả trong cuộc vận động sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam - Let's sing Viet Nam: 28/06/2021; 1/ Không quân nhân dân Việt Nam; Sáng tác: Văn Đình Công; 2/ Go on Việt Nam – Tiến lên Việt nam; Sáng tác: Lê Minh; Lời thơ: Kim Ngọc Anh; 3/ Tự hào hai tiếng Việt Nam; Sáng tác: Bùi Hoàng Uyên Minh; 4/ Việt Nam của tôi; Sáng tác: Nguyễn Hoàng Phong; 5/ Tiếng gọi Tổ Quốc; Sáng tác: Vinh Sơn; 6/ Hùng vĩ trái tim Việt Nam; Sáng tác: Nguyễn Thắng M6; 7/ Tổ quốc trong trái tim ta; Sáng tác: Trường Tri.