Cập nhật : 0:0 24/9/2021
Một thoáng Ba Vì

VOV3 - Tác phẩm "Một thoáng Ba Vì", nhạc Quách Thái Kỳ, lời thơ Phạm Ngọc Duy