Chương trình đang phát : Dân ca

Giờ phát : 14h00-14h30

Chương trình tiếp theo : Nhạc Việt Nam

Giờ phát : 14h30-15h00