Cập nhật : 0:0 24/9/2021
Một thời áo trắng

VOV3 - Tác phẩm "Một thời áo trắng", nhạc và lời Văn Lương