Cập nhật : 15:2 11/8/2021
Hát lên Việt Nam - Let's sing Viet Nam: 02/08/2021

VOV3 - Giới thiệu một số bài hát của các tác giả trong cuộc vận động sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam - Let's sing Viet Nam: 02/08/2021

1/ Trọn một niềm tin

Sáng tác: Trần Đức Thành

2/ Tôi yêu Việt Nam

Sáng tác: Lê Vương

3/ Việt Nam vững tin

Sáng tác: Trần THị Thùy Phương 

4/ Hát lên Việt Nam ơi

Sáng tác: Vy Nước 

5/ Vòng tay Việt Nam 

Sáng tác: Khoa Hồ 

6/ Hát lên Việt Nam

Sáng tác: 

Nguyễn Vĩnh Lộc

7/ Việt Nam non sông một dải

Sáng tác: Nguyễn Ngọc Quang