Cập nhật : 15:3 12/8/2021
Hát lên Việt Nam - Let's sing Viet Nam: 09/08/2021

VOV3 - Giới thiệu một số bài hát của các tác giả trong cuộc vận động sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam - Let's sing Viet Nam: 09/08/2021

1/ Vinh quang đất nước Việt Nam

Sáng tác: Trần Tâm 

2/ Sức mạnh Việt Nam

Sáng tác: Khánh Gaga 

3/ Hát lên Việt Nam

Sáng tác: Nguyễn Vĩnh Lộc 

4/ Việt Nam nở những mùa hoa

Sáng tác: Hà Thị Yến 

5/ Việt Nam ngày mới

Sáng tác: Vũ Bảo Châu

6/ Những người con nước Việt

Sáng tác: Giang Hạ

7/ Việt Nam vững niềm tin chiến thắng

Sáng tác: Hồ Thu Trang