Cập nhật : 17:32 29/6/2021
Hát lên Việt Nam - Let's sing Viet Nam: 21/06/2021

VOV3 - Giới thiệu một số bài hát của các tác giả trong cuộc vận động sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam - Let's sing Viet Nam: 1/ Đảng một tình yêu ST:Trần Miêu 2/ Sau lời tuyên thệ ST: Lân Cường 3/ Vì đất nước Việt Nam ST: Nguyễn Đình Thường 4/ Việt Nam đất nước nở hoa ST: Đinh Tiến Hậu 5/ Hát lên Việt Nam ST: Quách Ngọc Xiêm 6/ Rạng ngời Tổ quốc Việt Nam ST: Phan Vũ Hà 7/ Xuân đất nước ST: Lý Khắc Vịnh