04h50-5h05
Nhạc hiệu- Quốc thiều-Logo Ban Âm nhạc VOV3 - Nhạc tập thể dục
05h05-5h10
Dẫn hệ 1
05h10-5h15
Bản tin- Thời tiết
05h15-5h55
Bài ca đi cùng năm tháng
05h55-6h00
Quảng cáo
06h00-9h00
One FM
09h00-09h05
Quảng cáo
09h05-9h07
Dẫn hệ 2
09h07-9h35
Nhịp sóng
09h35-10h00
Chương trình Dân ca
10h00-10h05
Bản tin
10h05-10h30
Không gian âm nhạc tuổi thơ
10h30-11h00
Dân ca
11h00-11h30
Giai điệu bạn bè
11h30- 12h00
Thông tin đời sống âm nhạc
12h00- 12h05
Bản tin
12h05-12h35
Chương trình Dân ca
12h35-13h00
Ca nhạc theo yêu cầu chiến sĩ
13h00-13h05
Quảng Cáo
13h05-13h07
Dẫn hệ 3
13h07-14h00
Ơn nghĩa sinh thành
14h00- 14h30
Ca nhạc trẻ cuối tuần
14h30-15h00
Dòng chảy classic ( tuần 1+3+5) Nhạc Việt Nam ( tuần 2+4)
15h00- 15h05
Bản tin
15h05-15h10
Quảng Cáo
15h10-16h00
Âm nhạc dành cho phái đẹp
16h00- 16h30
Dân ca
16h30- 17h00
Thiếu nhi
17h00- 21h00
One FM
21h00-21h30
Dân ca: Câu lạc bộ hài dân gian
21h30-22h00
Tạp chí âm nhạc trẻ
22h00- 23h00
ONE FM
23h00- 23h30
Đọc truyện dài kỳ
23h30-24h00
Dân ca + Dẫn hệ 4
Chọn ngày khác Chọn ngày khác