Cập nhật : 2:36 27/8/2021
Hát lên Việt Nam - Let's sing Viet Nam: 16/08/2021

VOV3 - Giới thiệu một số bài hát của các tác giả trong cuộc vận động sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam - Let's sing Viet Nam: 16/08/2021

1/ Vòng tay Việt Nam

ST: Khoa Hồ 

2/ Tôi tự hào là tương lai Việt Nam

ST: Hoàng Hồng Ngọc

3/ Hát lên lời ca yêu tổ quốc

ST: Bùi Anh Tôn 

4/ Let’s sing Việt Nam – Hát lên Việt Nam

ST: Y Giang Tuyn 

5/ Việt Nam rạng ngời

ST: Hoàng Văn Chiến

6/ Việt Nam đất nước trong tôi

ST: Đào Duy Quỳnh