Cập nhật : 18:32 29/7/2021
Hát lên Việt Nam - Let's sing Viet Nam 26/07/2021

VOV3 - Giới thiệu một số bài hát của các tác giả trong cuộc vận động sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam - Let's sing Viet Nam: 26/07/2021

1/ Về Quảng Ngãi

Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thịnh

2/ Tình ca Ninh Thuận

Sáng tác: Nguyễn Thị Hoa Mai 

3/ Tình người Vĩnh Long

Sáng tác: Bùi Minh Hà 

4/ Hát về Quảng Bình hôm nay

Sáng tác: Trần Sự 

5/ Về Bình Định

Sáng tác: Nguyễn Hưng 

6/ Chiều trên cảng Hòn Gai

Sáng tác: Hồng Hương

7/ Hoàng Su Phì quê em đẹp lắm

Sáng tác: Nguyễn Xuân Hùng